News . Events STOP-RISIPEI ALIMENTARE!

  • Partajează asta

Îmi pasă: Elevii au fost interesați o problemă din viața reală legată de consumul responsabil de hrană care reprezintă o alegere conştientă de alimente, luând ȋn considerare aspecte referitoare la deciziile noastre privind sănătatea, mediul, economia, cultura etc. Realizarea unor activitati de responsabilitatea socială, joacă un rol important în modul în  care participanţii vor ȋntelege de ce luarea oricărei decizii cu privire la hrana personală poate avea urmări negative / ireversibile asupra unei importante părţi a planetei noastre. .  Elevii care au participat la activități au fost elevi cu vârste între 3 ani-18 ani, din ciclul preșcolar, primar, gimnazial și liceal. La aceste activități au participat în total 825 de elevi.

Știu:  Elevii au folosit cunoștințe despre risipa alimentara prin vizionarea unor documentare cu privire la efectele risipei alimentare, realizarea unuistudiu de caz la agentii economici din oras-3 restaurante, prin vizita la fabrica de paine din oras, realizarea unor pliante cu informatii prin care putem reduce risipa alimentare, realizarea unei piramide trofice, mic dejun sanatos și realizarea unor figurine din fructe si legume, intocmirea unor postere.  

Competențele pe care elevii le-au exersat au fost :

  • Motivarea elevilor pentru adoptarea unui stil de viață echilibrat și econom ;
  • Încurajarea elevilor pentru a găsi modalități practice și eficiente de reducere a risipei de alimente;
  • Dezvoltarea unor conexiuni interdisciplinare pentru atragerea atenţiei publice cu privire la risipa alimentară ;
  • Schimbarea atitudinii elevilor, a familiilor acestora, a cadrelor didactice ale școlii față de risipa alimentelor .  

Realizez: La final, elevii au pregătit  afișe, pliante, postere, interviu,  clip video. Ei au realizat activitățile în grup dar și individual fiind susținuți de familie și membrii comunității.

Constatări legate de abordarea Open Schooling:  Activitatea a fost încadrată în curriculum. A fost provocatoare și utilă deoarece încrederea și stima de sine a elevilor a crescut ca urmare a participãrii la activitãți complexe care le-au pus în valoare abilitãțile și i-au solicitat în luarea deciziilor. Îmbunãtãțirea abilitãților sociale s-a reflectat prin cooperarea la nivelul grupurilor de lucru și a rolurilor elevilor în acest context, prin relaționarea cu colegii din școală. Școlarizarea deschisă ar putea fi provocatoare pentru alți profesori deoarece crește nivelul de creativitate atat in rândul profesorilor cât și al elevilor. 

Rezultatele obținute de elevi: Elevii au fost interesați de subiectul propus pentru cercetare și și-au manifestat interesul de a participa și la alte activitati care au ca scop caracterul practic si aplicativ al temei date. 

News . Events Protecția mediului – lecția de educație civică pentru generația de mâine

  • Partajează asta

Îmi pasă: Elevii au fost implicați, interesați si preocupați de protejarea naturii, a mediului înconjurător, privind calitatea aerului și a apei pe care le consumăm. Aceste aspecte au un impact foarte mare asupra formării unei conduite civice privind modul de comportare în natură, felul în care mediul și apa – ca elemente vitale pentru viață – sunt păstrate de elevi pe termen lung. Elevii care au participat la activități au fost cu vârsta cuprinsă între 12-14 ani, clasele a VI-a – a VIII-a. 

Știu:  Elevii au folosit cunoștințe despre nitriții care afectează calitatea apei și a solului, despre emisiile de CO2 care afectează calitatea aerului, a mediului și a vieții noastre. Competențele pe care elevii le-au exersat au fost: elaborarea de întrebări, analiza datelor, discutarea afirmațiilor și a dovezilor, formularea și scrierea concluziilor, observarea mediului înconjurător etc.    

Realizez: La final, elevii au pregătit afișe pe care le-au mediatizat în localitatea de domiciliu privind păstrarea unui mediul sănătos pentru noi și generațiile viitoare. Ei au realizat activitățile în grupuri și unii dintre ei au fost susținuți de familii si membri ai comunității 

Constatări legate de abordarea Open Schooling:  Activitatea nu este încadrată în curriculum. A fost susținută ca o activitate suplimentară, în timpul unor ore de dirigenție, ,,Școala Altfel”. Activitățile au fost utile, relevante, provocatoare, inovatoare întrucât elevii au aflat deosebit de multe informații pe care le-au analizat. Toți elevii consideră că intră în responsabilitatea fiecăruia de a proteja mediul înconjurător pentru a trăi mai bine, mai sănătos și mai longeviv.  Școlarizarea deschisă ar putea fi utilă sau provocatoare pentru profesori deoarece sunt prezentate exemple de bună practică utile și relevante în mediul școlar. 

Rezultatele obținute de elevi: Elevii au dat dovadă de curiozitate științifică, implicare, plăcere, încrederea în știință și orice descoperirea unor exemple de bună practică ce pot fi aplicate de noi. De exemplu, un elev a menționat ,,Cum putem face dezvoltarea durabilă în condițiile în care sursele de energie sunt limitate și poluează foarte mult. Exemplu: mașinile electrice poluează mai mult ca mașinile diesel!” Răspunsul: Folosirea transportului public mai mult decât mașina personală, mersul cu bicicleta și pe distanțe mici – mersul pe jos. Plantarea unor pomi sau a unor copaci pentru ca mediul înconjurător să fie ca ,,Un plămân verde”. 

News . Events Energia verde

  • Partajează asta

Îmi pasă: Elevii au fost interesați de metodele prin care putem obține energie verde și dacă folosirea acestora reduc costurile la consumul de energie. Folosind link-ul către aplicația din proiect elevii au putut vedea diferența dintre costurile folosind energia clasică și energia verde.   Au participat la activități 30 de copii din clasa a VIII-a. 

Știu:  Elevii au folosit cunoștințe de chimie și de fizică, precum puterea electrică, energia electrică, circuite electrice, legea lui Joule.  Competențele pe care elevii le-au exersat au fost: elaborarea de întrebări, analiza datelor științifice, discutarea afirmațiilor și a dovezilor, aplicarea formulelor de calcul, formularea sau scrierea concluziilor. 

Realizez: La final, elevii au pregătit  afișe și planșe cu energia clasică versus energia verde, au calculat puterea electrică, precum și consumul de energie electrică pentru consumatorii casnici). Ei au realizat activitățile în grupuri și au fost susținuți de familii și cadrele didactice. 

Constatări legate de abordarea Open Schooling:  Activitatea poate fi încadrată  în curriculum. A fost utilă pentru elevi la disciplina fizică deoarece au calculat numeric valorile energiei electrice pentru consumatorii  clasici.  

Rezultatele obținute de elevi: Elevii s-au implicat activ și au participat cu  plăcere la desfășurarea activităților. 

News . Events Amprenta de carbon a familiei mele pe planeta Terra

  • Partajează asta

Îmi pasă: Elevii au fost implicați în activități de înțelegere a conceptului de amprentă de carbon, o problema care a atras interesul elevilor deoarece aceștia au pus în practică conceptul pentru familia lor.  Elevii care au participat la activități au fost elevi de învățământ primar și gimnazial, în număr de aproximativ 45 elevi.  

Știu: Elevii au folosit cunoștințe despre sursele și resursele de carbon, circuitul carbonului în natură, economia circulară.  Competențele pe care elevii le-au exersat au fost de utilizare a unor instrumente specifice matematicii, formularea de argumente pentru rezolvarea unor situații problemă, înțelegerea caracterului structural al metodei științifice, analizarea și comunicarea de date despre un concept nou.  

Realizez: La final, elevii au pregătit fișele de lucru pe care le-au lucrat la școală și le-au diseminat familiei, după care au propus acțiuni simple la nivel de familie pentru a-și reduce amprenta de carbon. Elevii au lucrat în grup la clasele care au activități pentru a-și prezenta rezultatele și concluziile studiului lor. 

Constatări legate de abordarea Open Schooling:  Activitatea nu este încadrată în curriculum. A fost provocatoare, dar utilă pentru că a fost un mijloc de comunicare a activităților de învățare între școală și familiile elevilor implicați. A fost și inovatoare prin faptul că a adus în prim plan o metodă științifică de estimare a amprentei de carbon la nivel microeconomic. Școlarizarea deschisă ar putea fi utilă pentru alți profesori deoarece aduce o temă relevantă și de actualitate în mediul de educație al tinerilor.  

Rezultatele obținute de elevi: Elevii au fost surprinși că problema globală a efectului de încălzire globală poate de discutat și analizat prin date precise a nivel de familie. Elevii nu au fost pe deplin convinși că problema se poate înțelege și aborda prin intermediul științei. Comentariu al unui elev de clasa a VII-a: „Întotdeauna m-am gândit la politică când auzeam o discuție despre efectul de seră al gazelor poluante emise de către activitățile umane în mediul înconjurător. Nu înțelegeam că știința joacă un rol important în găsirea unei soluții la o astfel de problemă de natură globală”. 

News . Events Amprenta de carbon

  • Partajează asta

Îmi pasă: Elevii au fost  interesați de schimbările climatice si au fost inventivi când s-a pus problema reducerii amprentei de carbon. O problemă din viața reală, problema transportului care poluează, a fost analizată serios. Elevii care au participat la activități au fost elevii claselor a VII-a  si a VIII–a, de 13, 14  și 15 ani, aproximativ 40 elevi. 

Știu:  Elevii au folosit cunoștințe despre sursele de poluare ale aerului și solului, studiate și la chimie la clasa a VII-a, metode de obținere a energiei, teme abordate la fizică.  Competențele pe care elevii le-au exersat au fost gândirea critică, formarea unor deprinderi de economisire a resurselor, lucrul în echipă.   

Realizez: La final, elevii au pregătit planșe referitoare la reducerea amprentei de carbon în domeniul transporturilor, colectării deșeurilor. Ei au realizat activitățile în grupuri dar și individual, și au fost susținuți de  profesorul coordonator. 

Constatări legate de abordarea Open Schooling:  Activitatea a fost încadrată în curriculum. A fost utilă și provocatoare, punând în valoare gândirea critică a copiilor. Școlarizarea deschisă ar putea fi utilă sau provocatoare pentru alți profesori deoarece fac lecțiile mai interesante, implicându-i activ pe elevi să rezolve probleme din viața reala. 

Rezultatele obținute de elevi: Elevii au fost implicați în rezolvarea teoretică a problemelor care afectează mediul. Ca exemplu, un elev a menționat ca-i place să realizeze machete din materiale reciclabile, să colecteze DEEE, pentru a  reduce cantitatea de deșeuri. 

News . Events Familiile și specialiștii în silvicultură au lucrat împreună pentru a realiza cu succes o acțiune științifică adaptată la condițiile unei zone din Subcarpați

  • Partajează asta

CARE: În această activitate au fost implicate familiile elevilor pentru a studia habitatul specific zonei subcarpatice din comuna Balcani, precum și specialiști silvici în colaborare cu Ocolul Silvic Moinești. 

KNOW: Conceptele legate de mediul geografic, biogeografie și poluare au fost în concordanță cu programa școlară. 

DO: Elevii nu au mai găsit științele dificile și greu de abordat, deoarece activitățile pe care le-au făcut au fost potrivite pentru abilitățile lor și au lucrat diferențiat pentru nevoile grupului. 

Rezultatele școlarizării deschise: Resursele CONNECT au fost folosite pentru a face paralele între speciile prezentate în materialele CONNECT și cele studiate de elevi.  

Rezultatele elevilor: Elevii au arătat dorința de a învăța lucruri noi, dar au aprofundat și cunoștințele deja dobândite anterior. De asemenea, au dobândit cunoștințe despre animalele studiate prin realizarea unor prezentări/proiecte practice despre acestea. 

Definiții cookie-uri

Connect poate utiliza cookie-uri pentru a memora datele pe care le utilizați atunci când vă conectați la site-ul Connect, în vederea obținerii de date statistice pentru a optimiza funcționalitatea site-ului web și pentru a desfășura campanii de marketing bazate pe interese dvs.

Acestea vă permit să navigați pe site-ul web și să utilizați aplicațiile acestuia, precum și să accesați zone securizate ale site-ului web. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ați solicitat nu pot fi furnizate.
Aceste cookie-uri sunt necesare pentru a permite funcționalitatea principală a site-ului web și sunt activate automat atunci când intrați pe acest site web. Acestea stochează preferințele utilizatorilor pentru utilizarea site-ului, astfel încât să nu aveți nevoie să reconfigurați site-ul de fiecare dată când îl vizitați.
Aceste cookie-uri direcționează publicitatea în funcție de interesele fiecărui utilizator, astfel încât să direcționeze campaniile publicitare, ținând seama de gusturile utilizatorilor și limitează, de asemenea, de câte ori vedeți anunțul, contribuind la măsurarea eficacității publicității și a succesului organizarii site-ului web.

Cookie-uri necesare Acestea vă permit să navigați pe site-ul web și să utilizați aplicațiile acestuia, precum și să accesați zone securizate ale site-ului web. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ați solicitat nu pot fi furnizate.

Cookie-uri funcționale Aceste cookie-uri sunt necesare pentru a permite funcționalitatea principală a site-ului web și sunt activate automat atunci când intrați pe acest site web. Acestea stochează preferințele utilizatorilor pentru utilizarea site-ului, astfel încât să nu aveți nevoie să reconfigurați site-ul de fiecare dată când îl vizitați.

Cookie-uri publicitare Aceste cookie-uri direcționează publicitatea în funcție de interesele fiecărui utilizator, astfel încât să direcționeze campaniile publicitare, ținând seama de gusturile utilizatorilor și limitează, de asemenea, de câte ori vedeți anunțul, contribuind la măsurarea eficacității publicității și a succesului organizarii site-ului web.