About About the Project

  • Μοιραστείτε το

CONNECT
Inclusive open schooling through engaging and future-oriented science

Το CONNECT είναι ένα τριετές έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του «Επιστήμη με και για την Κοινωνία» (SwafS)

Η επιστημονική εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο παρακινώντας και ενθαρρύνοντας τους νέους να σταδιοδρομήσουν στο χώρο των επιστημών.
Θέλουμε οι νέοι να επιδιώκουν μια καριέρα στην επιστήμη , και να υιοθετήσουν έναν επιστημονικό τρόπο σκέψης στην καθημερινή τους ζωή.
Ωστόσο, το παραδοσιακό πρόγραμμα σπουδών οδηγεί πολλούς μαθητές να πιστεύουν ότι «η επιστήμη δεν είναι για μένα».

Τι μπορούμε να κάνουμε?
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, αυτοί οι μαθητές στερούνται «επιστημονικού κεφαλαίου», ειδικά εκείνοι από μειονεκτούσες ομάδες. Οι μαθητές αυτοί ενδέχεται να μην πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν επιστήμονες λόγω:

- Χαμηλής πολιτιστικής εξοικείωσης με την επιστήμη

- Έλλειψης προτύπων

- Περιορισμένων ευκαιριών συμμετοχής στην επιστήμη εκτός της επίσημης εκπαίδευσης

Η λύση είναι να προσθέσουμε στο πρόγραμμα σπουδών περισσότερες ευκαιρίες για αυτούς τους μαθητές, ώστε να γνωρίσουν τι κάνουν οι επιστήμονες, να μιλήσουν με τις οικογένειές τους για την επιστήμη και να εκτιμήσουν την επίδραση της επιστήμης στον κόσμο.

Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται το CONNECT

Το CONNECT υποστηρίζει τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υιοθετήσουν την Ανοιχτή Σχολική Εκπαίδευση (Open Schooling), ενσωματώνοντας Εκπαιδευτικά Επιστημονικά Σενάρια (Science-Action) στο βασικό πρόγραμμα σπουδών και να χρησιμοποιήσουν τη Συμμετοχική Επιστήμη (Participatory-Science) με την κοινότητα: οικογένειες, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις.

Το Connect θα παρέχει χρήσιμες, ενδιαφέρουσες και συμβατές προσθήκες στις ενότητες του προγράμματος σπουδών που μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, όπως:


Προκλήσεις του πραγματικού κόσμου

Υποστήριξη από επιστήμονες για δραστηριότητες προσανατολισμένες στο μέλλον

Δραστηριότητες με τη συμμετοχή της οικογένεια του μαθητή

Διασκεδαστικές εργασίες για την εφαρμογή επιστημονικών ιδεών

Περιεκτικές στρατηγικές για τη διδασκαλία δεξιοτήτων

Αξιολόγηση βάσει ικανοτήτων

Οι κύριοι πυλώνες του CONNECT:

Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Open Schooling) δίνει τη δυνατότητα στα σχολεία να δημιουργήσουν ένα ευέλικτο και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακό περιβάλλον εμπνέοντας τους μαθητές να εξερευνήσουν τον κόσμο μέσω της επιστήμης.

Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ (Science-Action) ενθαρρύνουν τους μαθητές να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις της επιστήμης για να ωφελήσουν τη ζωή τους, την κοινότητα και την κοινωνία τους.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (Participatory-Science) αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών για την επιστήμη, εμπλέκοντας τις οικογένειες, τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις σε σχολικές δραστηριότητες.

Η μεθοδολογία μας

Το CONNECT απευθύνεται σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καθηγητές, προσφέροντας ένα περιεκτικό και βιώσιμο μοντέλο για την αύξηση της εμπιστοσύνης των μαθητών στη χρήση της επιστήμης, φέρνοντάς τους σε επαφή με επαγγελματίες στο χώρο των επιστημών και βοηθώντας τα μέλη των οικογενειών τους να αντιμετωπίσουν θετικότερα μια καριέρα στις επιστήμες. Με άλλα λόγια, το Connect καλλιεργεί την πεποίθηση ότι «η επιστήμη είναι για μένα».

    Το CONNECT θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση των εταίρων στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Νότια Αμερική, για παραγωγική μάθηση που συνδέεται με την Έρευνα και την Καινοτομία, μεγιστοποιώντας την αξία των συνεργασιών, και δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές που δεν έχουν τα απαραίτητα εφόδια να σταδιοδρομήσουν στο χώρο των επιστημών, δημιουργώντας:

  1. Ένα δομημένο σύστημα συνεργασίας που παρέχει στους εταίρους μια βήμα προς βήμα διαδικασία, με επαγωγή και καθοδήγηση;
  2. Μία βάση δεδομένων με έργα που έχουν συμμετάσχει οι εταίροι για παροχή προς τους συμμετέχοντες πληροφοριών και καλών πρακτικών καθοδήγησης για δυνατότητες συνεργασίας;
  3. Ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο «Νοιάζομαι - Μαθαίνω - Δρω» (Care-Know-Do) για την ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών επιστημονικών σεναρίων (science-action);
  4. Υλικό προσαρμόσιμο για χρήση σε σενάρια προσανατολισμένα στο μέλλον (future-oriented scenarios);
  5. Πολιτικές συνεργασίας για σχολεία, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις.
Ορισμοί Cookies

Το Connect μπορεί να χρησιμοποιεί cookie για να απομνημονεύει τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε κατά τη σύνδεση στον ιστότοπο Connect, να συλλέγει στατιστικά στοιχεία για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του ιστότοπου και να πραγματοποιεί καμπάνιες μάρκετινγκ βάσει των ενδιαφερόντων σας.

Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές του καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει δεν μπορούν να παρέχονται.
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να επιτραπεί η κύρια λειτουργικότητα του ιστότοπου και ενεργοποιούνται αυτόματα όταν εισέρχεστε σε αυτόν τον ιστότοπο. Αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών για χρήση του ιστότοπου, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας τον ιστότοπο κάθε φορά που τον επισκέπτεστε.
Αυτά τα cookie κατευθύνουν τη διαφήμιση σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη, έτσι ώστε να κατευθύνουν τις διαφημιστικές καμπάνιες, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των χρηστών και περιορίζουντας τον αριθμό των φορών που βλέπετε τη διαφήμιση, συμβάλλοντας στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης και στην επιτυχίας της οργάνωση της ιστοσελίδας.

Απαιτούμενα Cookies Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές του καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει δεν μπορούν να παρέχονται.

Λειτουργικά Cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να επιτραπεί η κύρια λειτουργικότητα του ιστότοπου και ενεργοποιούνται αυτόματα όταν εισέρχεστε σε αυτόν τον ιστότοπο. Αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών για χρήση του ιστότοπου, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας τον ιστότοπο κάθε φορά που τον επισκέπτεστε.

Διαφημιστικά Cookies Αυτά τα cookie κατευθύνουν τη διαφήμιση σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη, έτσι ώστε να κατευθύνουν τις διαφημιστικές καμπάνιες, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των χρηστών και περιορίζουντας τον αριθμό των φορών που βλέπετε τη διαφήμιση, συμβάλλοντας στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης και στην επιτυχίας της οργάνωση της ιστοσελίδας.