About Sobre CONNECT

  • Comparteix això

CONNECT
Inclusive open schooling through engaging and future-oriented science

CONNECT és un projecte de recerca i innovació en educació de les ciències que té una durada de tres anys i està finançat pel programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea “Science with and for Society” (SwafS).

L'educació científica juga un paper important a l’hora de motivar i animar els joves a seguir carreres científiques.
No obstant això, molts estudiants que podrien aspirar a carreres basades en la ciència no sempre les escullen., Un dels nostres objectius és que els més joves aspirin a una carrera científica, i que puguin aplicar el raonament científic en la seva vida quotidiana.
No obstant això, el currículum tradicional duu a que un gran nombre d’estudiants pensin que "la ciència no és per a mi".

Què podem fer?
Segons investigacions recents, , molts d’aquests estudiants no tenen el que anomenem 'capital científic', especialment els de collectius desfavorits. És possible que no es vegin a si mateixos com a futurs científics a causa de:

- Baixa familiaritat cultural amb la ciència

- Manca de models científics

- Oportunitats limitades per participar en activitats científiques fora de l'educació formal

La solució que proposen aquestes investigacions és afegir més oportunitats al currículum perquè aquests estudiants puguin familiaritzar-se amb el què fan els científics, promoure que parlin de ciència amb les seves famílies i apreciar l'impacte de la ciència en el món.

Aquí és on CONNECT vol incidir.

CONNECT dóna suport als centres educatius de secundària i cicle superior de primària per a que adoptin un model d'Escola Oberta, integrant les característiques que promouen el ‘capital científic’. Facilitem “accions científiques” innovadores vinculades al currículum utilitzant metodologies de ciència participativa inspirades per marcs metodològics com ara la Investigació i Innovació Responsables (RRI, de les seves sigles en anglès), l’aprenentatge collaboratiu i la indagació amb la comunitat: famílies, universitats i empreses.

CONNECT proporcionarà complements atractius, interessants i de fàcil aplicació per al professorat, on l’estudiant podrà participar en:


Reptes del món real

Reflexionsentorn del futur amb el suport de científics

Activitats familiarsatractives

Tasques divertides per aplicar idees científiques

Estratègies collaboratives d’aprenentatge

Avaluacióbasada en competències

Els pilars principals de CONNECT::

L’ESCOLA OBERTA permet als centres educatius crear un entorn d'aprenentatge flexible i inclusiu que inspira els estudiants a explorar el món a través de la ciència i en col·laboració amb la comunitat.

Les ACCIONS CIENTÍFIQUES animen els estudiants a aprendre i utilitzar coneixement científic, habilitats i actituds en benefici de les seves vides, la seva comunitat i la societat.

La CIÈNCIA PARTICIPATIVA augmenta l'interès dels estudiants per la ciència a través de la participació de famílies, universitats i empreses en les activitats que formen part de la vida escolar.

La nostra metodologia

CONNECT s'adreça a centres educatius de secundària i a cicle superior de primària i al seu professorat per oferir-los un model inclusiu i sostenible per augmentar la confiança dels estudiants perquè facin ús de la ciència, apropant la figura dels professionals de la ciència i implicant els membres de la família per tal de millorar les seves percepcions cap a les carreres científiques. En altres paraules, es promou la convicció que "la ciència és per a mi".

    CONNECT, alhora facilitarà la col·laboració amb Europa, Àfrica i Sud-Amèrica per promoure l'aprenentatge significatiu vinculat a la recerca i la innovació, potenciant el seu valor, i fent que les carreres científiques siguin més inclusives pels estudiants amb desavantatges mitjançant la creació de:

  1. Un sistema de col·laboració estructurat per donar als participants un procés pas a pas a seguir des de l’inici així com acompanyament durant el procés.
  2. Una base de dades de col·laboradors i projectes per proporcionar als participants informació i orientació de bones pràctiques sobre enfocaments d’Escola Oberta.
  3. Un marc “CARE-KNOW-DO" (interessar-saber-fer) per incloure una acció educativa amb continguts científics.
  4. Recursos de projectes per treballar escenaris de futur que es poden adaptar al diferents contextos.
  5. Guies amb recomanacions de col·laboració per a centres educatius, universitats i empreses.
Definicions de cookies

Connect pot utilitzar cookies per memoritzar les dades que utilitza a l'iniciar sessió a la pàgina web de Connect, recopilar estadístiques per optimitzar la funcionalitat de la pàgina web i realitzar campanyes de màrqueting basades en els seus interessos.

Li permeten navegar per la pàgina web i utilitzar les seves aplicacions, així com accedir a àrees segures del lloc web. Sense aquestes galetes, els serveis que ha sol·licitat no es poden proporcionar.
Aquestes galetes són necessàries per permetre la funcionalitat principal de la pàgina web i s'activen automàticament quan ingressa a aquesta pàgina web. Emmagatzemen les preferències de l'usuari per l'ús de la pàgina, de manera que no cal tornar a configurar la pàgina cada vegada que la visita.
Aquestes galetes dirigeixen la publicitat segons els interessos de cada usuari per dirigir campanyes publicitàries, tenint en compte els gustos dels usuaris, i també limiten el nombre de vegades que veu l'anunci, ajudant a mesurar l'efectivitat de la publicitat i l'èxit de l'organització de la pàgina.

Galetes necessàries Li permeten navegar per la pàgina web i utilitzar les seves aplicacions, així com accedir a àrees segures del lloc web. Sense aquestes galetes, els serveis que ha sol·licitat no es poden proporcionar.

Cookies funcionals Aquestes galetes són necessàries per permetre la funcionalitat principal de la pàgina web i s'activen automàticament quan ingressa a aquesta pàgina web. Emmagatzemen les preferències de l'usuari per l'ús de la pàgina, de manera que no cal tornar a configurar la pàgina cada vegada que la visita.

Cookies publicitàries Aquestes galetes dirigeixen la publicitat segons els interessos de cada usuari per dirigir campanyes publicitàries, tenint en compte els gustos dels usuaris, i també limiten el nombre de vegades que veu l'anunci, ajudant a mesurar l'efectivitat de la publicitat i l'èxit de l'organització de la pàgina.