News . Best Practices Δημιουργία & χρήση χαρτών για επίλυση προβλημάτων: ανοιχτό σχολείο με ανοιχτό σενάριο στην Ελλάδα (Καλή Πρακτική – Ελλάδα)

  • Μοιραστείτε το

Η υλοποίηση αυτού του σεναρίου έγινε σε ένα κρατικό σχολείο με το όνομα Γυμνάσιο  Τεφελίου Μονοφατσίου, στο νησί της Κρήτης. Από τους συνολικά 17 μαθητές αυτής της τάξης, 12 μαθητές συμμετείχαν στο έργο CONNECT αλλά όλοι υλοποίησαν το σενάριο. 

CARE-KNOW-DO: Το σενάριο ακολουθεί τη δομή του Connect: CARE-KNOW-DO και τη μεθοδολογία της συμμετοχικής επιστήμης. Μαθητές & δάσκαλοι συμμετέχουν σε όλα τα στάδια, επιστήμονες & γονείς στα στάδια «Care» και «Do», τοπικές αρχές σε επίπεδο «Do». Ο ρόλος του επιστήμονα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμήμα Γεωγραφίας) ήταν αρκετά κρίσιμος καθώς στο πρώτο επίπεδο της «Φροντίδας» έδωσε πρωτοβουλίες στους φοιτητές προκειμένου να ξεκινήσουν τη διαδικασία δημιουργίας του ψηφιακού τους χάρτη και στο τρίτο επίπεδο « Do» όπου βοήθησε τους μαθητές στο πώς να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους, πώς να κάνουν προτάσεις, να συζητήσουν συνολικά τις έρευνες των μαθητών και να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση μαθητή σχετικά με αυτή τη δημιουργία χάρτη. Ο ρόλος του δασκάλου είναι να υποστηρίζει τους μαθητές σε όλα τα στάδια και να τους παρακινεί για την προσωπική τους ανάπτυξη, για περαιτέρω διερεύνηση, να τους ενθαρρύνει για χωρική σκέψη κ.λπ. Ο ρόλος των γονέων είναι να επικοινωνούν, να συμμετέχουν, να βοηθούν και να βοηθούν τους μαθητές με τις ερωτήσεις τους/ δράσεις καθώς έχουν ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 

Αποτελέσματα: Το αποτέλεσμα αυτού του σεναρίου ήταν μια ποικιλία χωρικών ερωτήσεων των μαθητών που προωθούνται στην τοπική κοινότητα για περαιτέρω ενέργειες και διερεύνηση. Για παράδειγμα: περιβαλλοντική ρύπανση, ζητήματα προσβασιμότητας και εγγύτητας, προώθηση τοπικών τόπων που δεν είναι ακόμη γνωστά, κακή κατάσταση δρόμων/κτηρίων, έλλειψη χωρικών αλληλεπιδράσεων, έλλειψη βασικής υποδομής κ.λπ. Ο αρχικός περιορισμός αυτού του σεναρίου ήταν η απροθυμία συμμετοχής ως φοιτητές /Οι γονείς τους δεν έχουν αντιμετωπίσει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σεναρίου όλοι οι φοιτητές ζήτησαν να έχουν παρόμοια έργα για δράση σε άλλα πεδία σπουδών. 

Ευρήματα: Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτού του σεναρίου ήταν ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας καθώς όλοι οι μαθητές ήταν online και μπορούσαν να συμμετάσχουν σε συναντήσεις επιστημόνων. Ο επιστήμονας κέντρισε το ενδιαφέρον του μαθητή και φυσικά διεύρυνε τις γνώσεις για τη χαρτογραφία και τη χρήση των χαρτών στην καθημερινή ζωή. Η ολοκλήρωση και των δύο εργαστηρίων χαρτογραφίας οδήγησε τους μαθητές στην εργασία σε ομάδες, στην επίλυση προβλημάτων, στη χωρική σκέψη, να είναι πιο γνώστες της τεχνολογίας και γενικά να ενθαρρύνουν τους μαθητές για βελτίωση. Συνολικά, υπήρξε μεγάλη συνεργασία μεταξύ όλων και η υλοποίηση του σεναρίου ήταν προς όφελος όλων των συμμετεχόντων. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ορισμοί Cookies

Το Connect μπορεί να χρησιμοποιεί cookie για να απομνημονεύει τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε κατά τη σύνδεση στον ιστότοπο Connect, να συλλέγει στατιστικά στοιχεία για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του ιστότοπου και να πραγματοποιεί καμπάνιες μάρκετινγκ βάσει των ενδιαφερόντων σας.

Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές του καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει δεν μπορούν να παρέχονται.
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να επιτραπεί η κύρια λειτουργικότητα του ιστότοπου και ενεργοποιούνται αυτόματα όταν εισέρχεστε σε αυτόν τον ιστότοπο. Αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών για χρήση του ιστότοπου, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας τον ιστότοπο κάθε φορά που τον επισκέπτεστε.
Αυτά τα cookie κατευθύνουν τη διαφήμιση σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη, έτσι ώστε να κατευθύνουν τις διαφημιστικές καμπάνιες, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των χρηστών και περιορίζουντας τον αριθμό των φορών που βλέπετε τη διαφήμιση, συμβάλλοντας στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης και στην επιτυχίας της οργάνωση της ιστοσελίδας.

Απαιτούμενα Cookies Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές του καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει δεν μπορούν να παρέχονται.

Λειτουργικά Cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να επιτραπεί η κύρια λειτουργικότητα του ιστότοπου και ενεργοποιούνται αυτόματα όταν εισέρχεστε σε αυτόν τον ιστότοπο. Αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών για χρήση του ιστότοπου, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας τον ιστότοπο κάθε φορά που τον επισκέπτεστε.

Διαφημιστικά Cookies Αυτά τα cookie κατευθύνουν τη διαφήμιση σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη, έτσι ώστε να κατευθύνουν τις διαφημιστικές καμπάνιες, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των χρηστών και περιορίζουντας τον αριθμό των φορών που βλέπετε τη διαφήμιση, συμβάλλοντας στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης και στην επιτυχίας της οργάνωση της ιστοσελίδας.