News . Best Practices Προοπτικές Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης

 • Μοιραστείτε το

Αυτή η καλή πρακτική παρουσιάζει μια πρωτοβουλία ανοιχτής σχολικής εκπαίδευσης για το ευρωπαικό πρόγραμμα CONNECT, που αναπτύχθηκε από το Γυμνάσιο Τήνου και τον Καθηγητή Ευάγγελο Παυλή (ΠΕ04.05) από (01/11/2022 έως 31/03/2023). Στις δραστηριότητες συμμετείχαν οι επιστήμονες:

Βιωσιμότητα, Αειφορία και Τοπική Ανάπτυξη

Ευάγγελος Παυλής, εκπαιδευτικός ΠΕ04.05, Διδάσκων στο ΕΑΠ σε θέματα τοπίου
Αναστασία Ψάλτη, πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. «Μπατίκι»
Μάρκος Παλαμάρης, εκπαιδευτικός, μέλος Κοιν.Σ.Επ. «Μπατίκι»

Τοπικά Προιόντα

Δελατόλας Ιωσήφ, διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου

Κυκλική οικονομία και ανακύκλωση

Νταφούλη Λήδα, εκπαιδευτικός, μέλος της Κοιν.Σ.Επ. «Καλλονή-Κελλιά»
Δελατόλας Μάνθος, επιχειρηματίας, μέλος της Κοιν.Σ.Επ. «Καλλονή-Κελλιά»

Υποστηρίχτηκε από τον Δρ. Γεώργιο Πανσεληνά Συντονιστή του Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής του CONNECT που παρείχε πληροφορίες και καθοδήγηση. Αυτή η πρακτική παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Γυμνάσιο της Τήνου στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελίστριας την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 στις 19.00: Members – CONNECT (exus.co.uk) (εναλλακτικά Ημερολόγιο Δράσεων Γυμνασίου Τήνου – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΝΟΥ (sch.gr)

Νοιάζομαι: Οι μαθητές ασχολήθηκαν με το ζήτημα καταγραφής, ανάλυσης και αξιολόγησης του φυσικών και πολιτισμικών πόρων του νησιού τους, εξασκήθηκαν  σε μεθόδους βιωματικής και ερευνητικής μάθησης και ευαισθητοποιήθηκαν απέναντι σε περιβαλλοντικά προβλήματα και σε ζητήματα τοπίου και βιώσιμης ανάπτυξης. Οι μαθητές που συμμετείχαν στις δραστηριότητες ήταν είκοσι οκτώ (28),  μαθητές και μαθήτριες της Γ Τάξης του Γυμνασίου, ηλικίας 15 ετών. 

Μαθαίνω:  Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τις γνώσεις που έλαβαν για τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους της Τήνου και τους συνέδεσαν με την έννοια και τις ανάγκες βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Οι δεξιότητες που εξάσκησαν οι μαθητές ήταν:

 • επεξεργασία ερωτήσεων, 
 • ανάλυση δεδομένων, 
 • συζήτηση ισχυρισμών και αποδεικτικών στοιχείων, 
 • λήψη ή σύνταξη συμπερασμάτων, 
 • γνωριμία με τους τρόπους και τα στάδια διεξαγωγής μιας έρευνας, 
 • εξοικίωση με τεχνικές αναζήτησης, αξιολόγησης και παρουσίασης πληροφορίας μέσα από μια ποικιλία πηγών, 
 • ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας, δημιουργικής έκφρασης και παρουσίασης. 

Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιασμό καθ όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων, τόσο στις αίθουσες του σχολείου όσο και στο πεδίο, έμαθαν τους τρόπους που διεξάγεται μια έρευνα, εφάρμοσαν επιτυχώς την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και διδάχτηκαν τόσο με θεωρητικούς όσο και με βιωματικούς τρόπους τις έννοιεςκλειδιά των προγραμμάτων 

Δρω: Η δράση περιλάμβανε: 

 1. Οργάνωση σε ομάδες, 
 2. Συζητήσεις με «ειδικούς» και εμπειρογνώμονες, 
 3. Εργασίες σε ομάδες για τον εντοπισμό και την καταγραφή φυσικών και πολιτισμικών πόρων Τήνου και τη σύνδεσή τους με τη βιώσιμη ανάπτυξη [Δημιουργικό Μέρος: έρευνα και καταγραφή αξιόλογων φυσικών και πολιτισμικών στοιχείων της Τήνου, συζητήσεις σχετικές με τη σύνδεσή τους με την βιώσιμη τοπική ανάπτυξη]
 4. Εκπαιδευτική επίσκεψη στο μονοπάτι Εξώμβουργο-Κουμάρος-Βωλάξ [Πρακτικό-Βιωματικό Μέρος: πεζοπορία, ενημέρωση, παρατήρηση και βιωματικές δραστηριότητες]
 5. Παρουσίαση των προγραμμάτων σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Γυμνάσιο της Τήνου στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελίστριας την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 στις 19.00.
 6. Αξιολογήσεις προγραμμάτων μέσα από φόρμες των διοργανωτών των προγραμμάτων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/-τριων  που συμμετείχαν στο πρόγραμμα CONNECT ενημερώνονταν για το περιεχόμενο του τόσο δια ζώσης (όσοι επισκέπτονταν το σχολείο) όσο και ηλεκτρονικώς με συχνά μηνύματα περιγραφής των δραστηριοτήτων. Επίσης ενημερώνονταν από τους μαθητές που τους ζητούσαν πληροφορίες για τους φυσικούς και πολτιισμικούς πόρους της Τήνου (κάποιες φορές τους διηγούνταν και ιστορίες, τις οποίες οι αθητές κατέγραψαν). Έτσι διασφαλίστηκε μια όσο τον δυνατόν πιο ενεργή εμπλοκή τους στο όλο εγχείρημα (γεγονός που βοήθησε στην καλλιέργεια του επιστημονικού κεφαλαίου). Τα αποτελέσματα του προγράμματος τους παρουσιάστηκαν εκτενώς σε δια ζώσης εκδήλωση που διοργανώθηκε από το σχολείο.

 

Συμπεράσματα σχετικά με την Ανοιχτή Σχολική Εκπαίδευση:  Η δραση ήταν χρήσιμη και καινοτόμος διότι σχετίζεται με την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων (όπως αναλύονται παρακάτω). Η ανοιχτή σχολική εκπαίδευση μπορεί να είναι χρήσιμη και για άλλους εκπαιδευτικούς επειδή μπορεί να συνδυάσει γνώσεις και να τις εφαρμόσει στο πεδίο (π.χ. αναγνώριση και αποτίμηση φυσικού και πολιτισμικού πλούτου μιας περιοχής).

Η αλλαγή/καινοτομία υποστηρίχθηκε από:  [  ] Διεύθυνση του σχολείου  [   ] σχολικός σύλλογος/δίκτυο
                                                      [  ] Τοπική αυτοδιοίκηση  [  ] Άλλο:  ________________________________

Αποτελέσματα μαθητών: Οι μαθητές έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον για  τα θεματικά αντικείμενα του προγράμματος, υπέβαλαν ερωτήσεις (σε καθηγητές στο σχολείο και γονείς στο σπίτι) και συμμετείχαν σε συζητήσεις για την ανάπτυξη του τόπου τους. Λάμβαναν υπόψιν τους αυτά που τους μετέφεραν οι επιστήμονες και οι πραγματογνώμονες και καλλιεργήθηκαν σχέσεις εμπιστοσύνης. Αυτό αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της δράσης. 

Αυτή η πρακτική συνέβαλε στην αύξηση της: 

[ χ ] ενασχόληση των οικογενειών   [ χ ]  συμμετοχής των κοριτσιών    [ χ ] ευαισθητοποίησης των μαθητών για
      με τις επιστήμες                                 στην επιστήμη                                 τη σταδιοδρομία στις φυσικές επιστήμες

 

Παρακαλώ διευκρίνηστε

Η ενεργή συμμετοχή των κοριτσιών ήταν μεγάλη, όπως και πέρυσι. Οι γονείς των μαθητών ασχολήθηκαν με τη διερεύνση του φυσικού και πολτιισμικού πλούτου της Τήνου, με την έννοια και το ρόλο της βιώσιμης ανάπτυξης, τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και την αξία της παραγωγής και των τοπικών προιόντων για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ορισμοί Cookies

Το Connect μπορεί να χρησιμοποιεί cookie για να απομνημονεύει τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε κατά τη σύνδεση στον ιστότοπο Connect, να συλλέγει στατιστικά στοιχεία για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του ιστότοπου και να πραγματοποιεί καμπάνιες μάρκετινγκ βάσει των ενδιαφερόντων σας.

Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές του καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει δεν μπορούν να παρέχονται.
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να επιτραπεί η κύρια λειτουργικότητα του ιστότοπου και ενεργοποιούνται αυτόματα όταν εισέρχεστε σε αυτόν τον ιστότοπο. Αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών για χρήση του ιστότοπου, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας τον ιστότοπο κάθε φορά που τον επισκέπτεστε.
Αυτά τα cookie κατευθύνουν τη διαφήμιση σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη, έτσι ώστε να κατευθύνουν τις διαφημιστικές καμπάνιες, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των χρηστών και περιορίζουντας τον αριθμό των φορών που βλέπετε τη διαφήμιση, συμβάλλοντας στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης και στην επιτυχίας της οργάνωση της ιστοσελίδας.

Απαιτούμενα Cookies Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές του καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει δεν μπορούν να παρέχονται.

Λειτουργικά Cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να επιτραπεί η κύρια λειτουργικότητα του ιστότοπου και ενεργοποιούνται αυτόματα όταν εισέρχεστε σε αυτόν τον ιστότοπο. Αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών για χρήση του ιστότοπου, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας τον ιστότοπο κάθε φορά που τον επισκέπτεστε.

Διαφημιστικά Cookies Αυτά τα cookie κατευθύνουν τη διαφήμιση σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη, έτσι ώστε να κατευθύνουν τις διαφημιστικές καμπάνιες, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των χρηστών και περιορίζουντας τον αριθμό των φορών που βλέπετε τη διαφήμιση, συμβάλλοντας στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης και στην επιτυχίας της οργάνωση της ιστοσελίδας.