POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 • Partajează asta

Această politică de confidențialitate prevede utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Proiectul CONNECT  – acest proiect a primit finanțare prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în temeiul acordului de grant nr. 872814.  Puteți comunica cu noi prin e-mail, telefon, fax, formularul de contact disponibil pe site-ul web și pe canalele noastre de social media – de exemplu, LinkedIn, Twitter, YouTube (denumite aici “Canale social-media”) sau puteți interacționa cu noi la târguri și evenimente.

NOTĂ: Dacă doriți informații despre modul în care prelucrăm datele cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor de pe site-ul nostru, vă rugăm să vă referiți la Politica noastră privind cookie-urile.

1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

1.1 Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Globaz S.A., partener de diseminare și comunicare al Proiectului CONNECT – acest proiect a primit finanțare din programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în baza acordului de grant nr. 872814. Ne puteți contacta prin e-mail la info@connect-science.net.

1.2 Globaz S.A. își rezervă dreptul de a modifica, schimba sau amenda această Politică de confidențialitate la discreția sa și din când în când. Aceste modificări, schimbări sau amendări vor fi comunicate prin intermediul site-ului web. În cazul întrebărilor sau comentariilor cu privire la modificări, schimbări sau amendări, ne puteți informa trimițându-ne un e-mail la info@connect-science.net.

2. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

2.1 Când completați formularul de contact de pe site-ul nostru web sau ne contactați prin e-mail, telefon, fax sau canale social media, colectăm:

 • informațiile de bază privind identitatea pe care ni le furnizați, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon, compania pentru care lucrați, funcția dvs.;
 • preferințele dumneavoastră în ceea ce privește primirea comunicărilor noastre prin e-mail, cum ar fi buletine informative, reclame etc.;

 • date electronice de identificare, cum ar fi adresa IP;

 • informații disponibile publicului despre profilul dvs. de pe canalele social-media sau alte informații pe care doriți le furnizați.

3. În ce scop utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

3.1 Globaz S.A. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza în mod personal și eficient informațiile, produsele  și/sau serviciile pe care le solicitați prin intermediul site-ului web, e-mailului, telefonului, faxului, canalelor social-media, târgurilor și evenimentelor.

3.2 Globaz S.A. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a comunica cu dumneavoastră ca urmare a contactului nostru la un târg comercial și/sau eveniment sau ca urmare a abordării dumneavoastră prin intermediul site-ului web, e-mailului, telefonului, faxului sau unuia dintre canalele noastre de social-media.

3.3 Globaz S.A. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a efectua analize statistice, astfel încât să putem îmbunătăți site-ul nostru web, produsele și serviciile noastre sau să dezvoltam noi produse și servicii.

3.4 Globaz S.A. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a îndeplini obligații legale sau pentru a se conforma oricărei solicitări rezonabile din partea agenților sau reprezentanților autorităților judiciare competente, a autorităților judiciare, a agențiilor guvernamentale sau a organismelor, inclusiv a autorităților competente în materie de protecție a datelor. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate, la inițiativa Proiectului CONNECT, poliției sau autorităților judiciare ca probe sau dacă există suspiciuni justificate cu privire la un act ilegal sau la o infracțiune comisă de dumneavoastră prin înregistrarea sau utilizarea site-ului web, a canalelor noastre de social-media sau a altor comunicări cu noi.

3.5 Globaz S.A. poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a informa orice terță parte în contextul unei posibile fuzionări cu, achiziționează de la / de către sau scindare prin / de către respectiva terță parte, chiar dacă respectiva terță parte se află în afara UE.

3.6 Globaz S.A. poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru păstrarea intereselor legitime ale Proiectului CONNECT, ale partenerilor săi sau ale unei terțe părți dacă și atunci când înregistrarea dumneavoastră pe site-ul web, canalele de social-media sau alte canale de comunicare pot fi considerate: (a) o încălcare a oricăror condiții de utilizare aplicabile sau a drepturilor de proprietate intelectuală sau al oricărui alt drept al unei terțe părți; (b) o amenințare la adresa securității sau integrității site-ului web; (c) un pericol pentru site-ul web sau pentru oricare dintre sistemele subiacente ale Proiectului CONNECT sau ale subcontractanților săi din cauza virușilor, cailor troieni, a programelor spion, a programelor malware sau a oricărei alte forme de cod rău intenționat sau (d) în orice mod odios, obscen, discriminatoriu, rasist, proeminent, răutăcios sau într-un alt mod inadecvat sau ilegal.

3.7 Globaz S.A. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal menționate în clauzele 2.1, 2.2 de mai sus în scop de marketing, adică pentru a vă oferi comunicări țintite, promoții, oferte și alte reclame ale Proiectului CONNECT și ale partenerilor selectați. Proiectul CONNECT  vă va trimite comunicări, promoții, oferte, buletine informative și alte reclame prin e-mail sau alte canale de comunicații electronice de la persoană la persoană numai dacă ați consimțit în mod explicit să primiți astfel de comunicări, buletine informative și alte tipuri de publicitate.

4. De ce prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este legitimă?

4.1 Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut în clauza 3.1, vă solicităm consimțământul.

4.2 Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul menționat la clauza 3.4 este necesară pentru a permite Proiectului CONNECT  să își poată îndeplini obligațiile legale.

4.3 Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile evidențiate în clauzele 3.2, 3.3, 3.6 și 3.7 este necesară pentru atingerea intereselor legitime ale Proiectul CONNECT. Acestea sunt:

 • să fie în măsură să răspundă în mod corespunzător solicitărilor dumneavoastră de informații și altor solicitări;
 • să comunice datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor noștri din Proiectul CONNECT pentru a vă furniza informații adecvate;
 • să ne permită să ne apărăm în cadrul procedurilor judiciare;
 • îmbunătățiri continue ale site-ului web, ale canalelor noastre de social-media, ale produselor și serviciilor pentru a vă asigura că aveți cea mai bună experiență posibilă;
 • păstrarea site-ului nostru, canalele social-media, produsele și serviciile în condiții de siguranță împotriva utilizării abuzive și a activităților ilegale;
 • protejarea intereselor și nevoilor noastre comerciale și de afaceri, având în vedere condițiile de piață în schimbare.
 • comercializarea și promovarea produselor, serviciilor, mărcilor noastre și comercializarea cu succes a produselor și serviciilor noastre.

4.4 Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate în clauza 3.1, Globaz S.A. în calitate de parte responsabilă vă solicită consimțământul. Luând în considerare prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite comunicări, promoții, oferte, buletine informative și alte reclame prin e-mail sau alte canale de comunicații electronice de la persoană la persoană, sunteți de acord că ni se permite să procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în acest scop în modul și în condițiile prezentate în prezenta Politică de confidențialitate.

5. Care sunt asigurările noastre de calitate?

5.1 Globaz S.A. face tot posibilul pentru a prelucra numai acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru a atinge scopul enumerate în scopul prelucrării.

5.2 Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate numai atât timp cât este necesar în scopul enumerat mai sus sau până în momentul în care vă solicitați consimțământul pentru prelucrarea lor. Globaz S.A. va anonimiza datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopul descris în scopul prelucrării, cu excepția cazului în care există:

 • un interes primordial al Proiectului CONNECT sau al oricărei alte terțe părți în păstrarea identității dumneavoastră de date cu caracter personal;
 • o obligație legală sau de reglementare, un ordin judiciar sau administrativ care împiedică Proiectul CONNECT să  le anonimizeze.

5.3 Globaz S.A. va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă menține datele cu caracter personal în siguranță de accesul neautorizat sau de furtul de informație, precum și de pierderea, falsificarea sau distrugerea accidentală. Accesul persoanelor din Globaz S.A. sau al procesatorilor săi terți va fi doar pe baza necesității de a cunoaște și sub rezerva unor obligații stricte de confidențialitate. Înțelegeți, totuși, că siguranța și securitatea sunt doar obligații ale celor mai bune eforturi, care nu pot fi niciodată garantate.

6. Care sunt drepturile dumneavoastră?

6.1 Aveți dreptul de a solicita accesul la toate datele cu caracter personal prelucrate de Globaz S.A. care vă aparțin. Globaz S.A. își rezervă dreptul de a percepe o taxă administrativă pentru mai multe cereri secvențiale de acces, care sunt în mod clar prezentate pentru a provoca neplăceri sau daune Proiectului CONNECT.

6.2 Aveți dreptul de a solicita ca orice date cu caracter personal care vă aparțin și care sunt inexacte să fie corectate gratuit. În cazul în care se depune o cerere de rectificare, această cerere este însoțită de dovada naturii cunoscute a datelor pentru care se solicită corectarea.

6.3 Aveți dreptul de a renunța la consimțământul acordat anterior în conformitate cu clauza 4.4 pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

6.4 Aveți dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal care vă aparțin să fie șterse dacă acestea nu mai sunt solicitate în lumina scopurilor menționate mai sus sau dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestora. Cu toate acestea, trebuie să rețineți că o cerere de ștergere va fi evaluată de Globaz S.A. împotriva:

 • suprasolicitarea intereselor Proiectului CONNECT sau ale oricărei alte părți terțe;
 • obligațiile legale sau de reglementare, ordinele administrative sau judiciare care pot contrazice această ștergere.

În loc de ștergere puteți cere, de asemenea, ca Globaz S.A. să limiteze prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă și atunci când: (a) vă contestă acuratețea acestor date; (b) prelucrarea este ilegitimă sau (c) datele nu mai sunt necesare pentru scopurile care sunt prezentate mai sus, dar aveți nevoie de ele pentru a vă apăra în cadrul procedurilor judiciare.

6.5 Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal dacă sunteți în măsură să dovediți că există motive serioase și justificate legate de circumstanțele sale speciale care justifică o astfel de opoziție. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea datelor se dovedesc a fi activități de marketing direct intenționate, aveți dreptul de a vă opune procesării în mod gratuit și fără justificare.

6.6 Aveți dreptul de a primi de la noi într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat toate datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

6.7 Dacă doriți să trimiteți o cerere de exercitare a unuia sau mai multor drepturi enumerate mai sus, puteți trimite un e-mail la info@connect-science.net  pentru toate aspectele legate de drepturile persoanelor vizate. Un e-mail prin care se solicită exercitarea unui drept nu va fi interpretat ca un consimțământ cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dincolo de ceea ce este necesar pentru tratarea cererii dumneavoastră. O astfel de cerere ar trebui să precizeze în mod clar și să precizeze ce drept doriți să exercitați și motivele pentru aceasta, dacă este necesar. De asemenea, acesta trebuie datat și semnat și însoțit de o copie scanată digital a cărții de identitate valabile care să vă dovedească identitatea.

Proiectul CONNECT vă va informa imediat că s-a primit această solicitare. În cazul în care cererea se dovedește a fi validă, Proiectul CONNECT trebuie să notifice în timpul rezonabil cel mai scurt posibil și cel mai târziu la treizeci (30) de zile de la primirea cererii.

Dacă aveți vreo reclamație cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Globaz S.A. puteți contacta oricând Proiectul CONNECT prin adresa de e-mail menționată în primul paragraf al acestei clauze. Dacă rămâneți nesatisfăcut de răspunsul Proiectului CONNECT, sunteți liber(ă) să depuneți o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor și anume autoritatea pentru protecția datelor din țara în care locuiți sau autoritatea pentru protecția datelor din Portugalia (Commissão Nacional de Proteção de Dados). Pentru mai multe informații, vizitați https://www.cnpd.pt/index.asp.

Definiții cookie-uri

Connect poate utiliza cookie-uri pentru a memora datele pe care le utilizați atunci când vă conectați la site-ul Connect, în vederea obținerii de date statistice pentru a optimiza funcționalitatea site-ului web și pentru a desfășura campanii de marketing bazate pe interese dvs.

Acestea vă permit să navigați pe site-ul web și să utilizați aplicațiile acestuia, precum și să accesați zone securizate ale site-ului web. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ați solicitat nu pot fi furnizate.
Aceste cookie-uri sunt necesare pentru a permite funcționalitatea principală a site-ului web și sunt activate automat atunci când intrați pe acest site web. Acestea stochează preferințele utilizatorilor pentru utilizarea site-ului, astfel încât să nu aveți nevoie să reconfigurați site-ul de fiecare dată când îl vizitați.
Aceste cookie-uri direcționează publicitatea în funcție de interesele fiecărui utilizator, astfel încât să direcționeze campaniile publicitare, ținând seama de gusturile utilizatorilor și limitează, de asemenea, de câte ori vedeți anunțul, contribuind la măsurarea eficacității publicității și a succesului organizarii site-ului web.

Cookie-uri necesare Acestea vă permit să navigați pe site-ul web și să utilizați aplicațiile acestuia, precum și să accesați zone securizate ale site-ului web. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ați solicitat nu pot fi furnizate.

Cookie-uri funcționale Aceste cookie-uri sunt necesare pentru a permite funcționalitatea principală a site-ului web și sunt activate automat atunci când intrați pe acest site web. Acestea stochează preferințele utilizatorilor pentru utilizarea site-ului, astfel încât să nu aveți nevoie să reconfigurați site-ul de fiecare dată când îl vizitați.

Cookie-uri publicitare Aceste cookie-uri direcționează publicitatea în funcție de interesele fiecărui utilizator, astfel încât să direcționeze campaniile publicitare, ținând seama de gusturile utilizatorilor și limitează, de asemenea, de câte ori vedeți anunțul, contribuind la măsurarea eficacității publicității și a succesului organizarii site-ului web.