Política de Privadesa

 • Comparteix això

Aquesta política de privadesa regeix l’ús de les vostres dades personals per part del projecte CONNECT- aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut del contracte No 872814; us podeu comunicar amb nosaltres a través del correu electrònic telèfon, fax, el formulari de contacte disponible al lloc web i els nostres canals socials; per exemple, LinkedIn, Twitter; Youtube (en endavant, “canals de xarxes socials”); o interactuar amb nosaltres en fires i altres esdeveniments.

NOTA: Si desitja informació sobre com tractem les dades personals a través de les cookies al nostre lloc web, se li refereix amablement a la nostra Política de Galetes. 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

1.1 Les seves dades personals són tractades per Globaz, S.A. soci de difusió i comunicació de CONNECT PROJECT- aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 872814. Pot posar-se en contacte amb nosaltres per correu electrònic a info@connect-science.net.

1.2 Globaz S.A. es reserva el dret a modificar, canviar o esmenar aquesta Política de Privadesa a la seva discreció i de forma periòdica. Aquestes modificacions, canvis o esmenes seran comunicades a través del lloc web. En cas de preguntes o comentaris en relació amb les modificacions, canvis o esmenes, pot informar-nos enviant un correu electrònic a info@connect-science.net.

2. Quines categories de dades personals processem?

2.1 Quan empleneu el formulari de contacte del nostre lloc web o us poseu en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic, telèfon, fax o canals de xarxes socials, recopilem:

 • la informació bàsica d’identitat que ens faciliti, com ara el nom, l’adreça de correu electrònic, l’adreça postal, el número de telèfon, l’empresa per a la qual treballeu, la vostra funció;
 • el contingut de la vostra comunicació i les dades tècniques de la pròpia comunicació (amb qui es correspongui al final, data i hora, etc.);
 • les seves preferències pel que fa a la recepció de les nostres comunicacions per correu electrònic, com ara butlletins, anuncis, etc.
 • dades d’identificació electrònica, com ara l’adreça IP;
 • informació disponible públicament del seu perfil en canals de xarxes socials i qualsevol altra dada personal que triï proporcionar-nos.

3. Amb quin objectiu utilitzarem les seves dades personals?

3.1 Globaz, S.A proce ssa les seves dades personals per proporcionar-li de manera personalitzada i eficient la informació, productes i/o serveis que sol·liciti a través del lloc Web, correu electrònic, telèfon, fax, canals de xarxes socials i fires i esdeveniments.

3.2 Globaz, S.A processa les seves dades personals per comunicar-se amb vostè com a conseqüència del nostre contacte en una fira i/o esdeveniment o com a conseqüència del seu contacte a través del Lloc Web, correu electrònic, telèfon, fax o un dels nostres Canals de Xarxes Socials.

3.3 Globaz, S.A processa les seves dades personals per realitzar anàlisis estadístiques perquè puguem millorar el nostre lloc Web, els nostres productes i serveis o desenvolupar nous productes i serveis.

3.4 Globaz, S.A tracta les seves dades personals per complir amb les obligacions legals o per complir amb qualsevol petició raonable d’agents o representants competents de les forces i cossos de seguretat, autoritats judicials, organismes governamentals o organismes, incloses les autoritats competents de protecció de dades. Les seves dades personals podran ser cedides a iniciativa pròpia de CONNECT PROJECT a la policia o a les autoritats judicials com a prova o si hi ha sospites justificades d’un acte il·lícit o delicte comès per vostè a través del seu registre o ús del lloc web, els nostres canals de xarxes socials o una altra comunicació amb nosaltres.

3.5 Globaz, S.A pot tractar les seves dades personals per informar a qualsevol tercer en el context d’una possible fusió, adquisició o separació de/per aquest tercer, fins i tot si aquest tercer es troba fora de la UE.

3.6 Globaz, S.A pot tractar les seves dades personals per a la preservació dels interessos legítims de CONNECT PROJECT, els seus socis o un tercer si i quan el seu registre amb, o ús del lloc web, canals de mitjans socials o altres canals de comunicació poden ser considerats (a) una violació de les condicions d’ús aplicables o els drets de propietat intel·lectual o qualsevol altre dret d’un tercer, (b) una amenaça per a la seguretat o integritat del lloc Web, (c) un perill per al lloc Web o qualsevol dels sistemes subjacents de CONNECT PROJECT o els seus subcontractistes a causa de virus, cavalls de Troia, spyware, malware o qualsevol altra forma de codi maliciós, o (d) de qualsevol manera odiós, obscè, discriminatori, racista, calumniant, despectiu, perjudicial o d’alguna altra manera inadequat o il·legal.

3.7 Globaz, S.A tracta les seves dades personals esmentades en virtut de les clàusules 2.1, 2.2 anteriors amb finalitats de màrqueting, és a dir, per proporcionar-li comunicacions dirigides, promocions, ofertes i altres anuncis de CONNECT PROJECT i socis seleccionats. CONNECT PROJECT només us enviarà comunicacions, promocions, ofertes, butlletins informatius i altres anuncis per correu electrònic o altres canals de comunicacions electròniques persona a persona si heu consentit explícitament rebre aquestes comunicacions, butlletins informatius i altres anuncis.

4. Per què és legítim el nostre tractament de les seves dades personals?

4.1 Per al tractament de les seves dades personals amb la finalitat descrita en la clàusula 3.1, li demanem el seu consentiment.

4.2 El tractament de les seves dades personals amb la finalitat descrita en la clàusula 3.4 és necessari perquè CONNECT PROJECT compleixi amb les seves obligacions legals.

4.3 El tractament de les seves dades personals per a les finalitats descrites en les clàusules 3.2, 3.3, 3.6 i 3.7 és necessari per a la finalitat dels interessos legítims de CONNECT PROJECT, que són:

 • poder respondre adequadament a les seves sol·licituds d’informació i altres sollicituds;
 • comunicar les seves dades personals als nostres socis en el projecte CONNECT per proporcionar-li informació adequada;
 • que ens permeti defensar-nos en procediments judicials;
 • millores contínues al lloc web, als nostres canals, productes i serveis de xarxes socials per assegurar-li que té la millor experiència possible;
 • mantenir el nostre lloc web, canals de xarxes socials, productes i serveis segurs del mal ús i l’activitat illegal;
 • salvaguardar els nostres interessos i necessitats comercials i empresarials a la llum de les condicions canviants del mercat.
 • màrqueting i promoció dels nostres productes, serveis i marques amb una comercialització global d’èxit dels nostres productes i serveis.

4.4 Per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats previstes en la clàusula 3.1, Globaz, S.A. com el responsable sol·licita el seu consentiment. En donar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals per a l’enviament de comunicacions, promocions, ofertes, butlletins informatius i altres anuncis a través de correu electrònic o altres canals de comunicacions electròniques persona a persona, vostè accepta que se’ns permet tractar les seves dades personals a aquest efecte en la forma i en les condicions descrites en aquesta Política de Privadesa.

5. Quines són les nostres garanties de qualitat?

5.1 Globaz, S.A. fa tot el possible per tractar només aquelles dades personals que siguin necessàries per aconseguir les finalitats que figuren sota la finalitat del tractament.

5.2 Les seves dades personals es processen només durant el temps que sigui necessari per a les finalitats esmentades anteriorment o fins al moment en què retiri el seu consentiment per al seu tractament. Globaz, S.A. desidentificarà les seves dades personals quan ja no siguin necessàries per a les finalitats exposades en la finalitat del tractament, llevat que hi hagi:

 • l’interès general de CONNECT PROJECT o de qualsevol altre tercer per mantenir les seves dades personals identificables;
 • una obligació legal o reglamentària o una ordre judicial o administrativa que impedeixi a CONNECT PROJECT desidentificar-les.

5.3 Globaz, S.A. prendrà les mesures tècniques i organitzatives adequades per mantenir les seves dades personals fora de perill d’accés o robatori no autoritzat, així com pèrdua accidental, manipulació o destrucció. L’accés per part del personal de Globaz, S.A o dels seus processadors de tercers només serà de manera necessària i subjecta a estrictes obligacions de confidencialitat. Vostè entén, però, que la protecció I la seguretat només són obligacions de màxim esforç que mai es pot garantir.

6. Quins són els seus drets?

6.1 Vostè té dret a sol·licitar l’accés a totes les dades personals tractades per Globaz, S.A. relatives a vostè. Globaz, S.A. es reserva el dret de cobrar una taxa administrativa per múltiples sol·licituds posteriors d’accés que es presentin clarament per causar molèsties o danys a CONNECT PROJECT.

6.2 Vostè té dret a sol·licitar que les dades personals relatives a vostè que siguin inexactes, siguin corregides de forma gratuïta. Si es presenta una sol·licitud de rectificació, aquesta sol·licitud anirà acompanyada d’una prova de la naturalesa defectuosa de les dades per a les quals es sol·licita la rectificació.

6.3 Vostè té dret a retirar el seu consentiment anterior previst en e la clàusula 4.4 per al tractament de les seves dades personals.

6.4 Vostè té dret a sol·licitar que se suprimeixin les dades personals relatives a vostè si ja no són necessàries a la llum de les finalitats que es descriuen anteriorment o si retira el seu consentiment per al seu tractament. No obstant això, cal tenir en compte que Globaz, S.A. avaluarà la sol·licitud de supressió contra:

 • interessos primordials de CONNECT PROJECT o de qualsevol altre tercer;
 • obligacions legals o reglamentàries o ordres administratives o judicials que puguin contradir aquesta supressió.

En lloc de supressió també pot demanar que Globaz, S.A limiti el tractament de les seves dades personals si i quan (a) impugni l’exactitud d’aquestes dades, (b) el tractament sigui il·legítim o (c) les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que es descriuen anteriorment, però cal que es defensin en procediments judicials.

6.5 Vostè té dret a oposar-se al tractament de dades personals si és capaç de demostrar que hi ha raons greus i justificades relacionades amb les seves circumstàncies particulars que garanteixen aquesta oposició. No obstant això, si el tractament previst qualifica de màrqueting directe, vostè té dret a oposar-se a aquest processament de forma gratuïta i sense justificació.

6.6 Vostè té dret a rebre de nosaltres en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina totes les dades personals que ens ha proporcionat.

6.7 Si desitja presentar una sol·licitud per exercir un o més dels drets esmentats anteriorment, pot enviar un correu electrònic a info@connect-science.net per a tots els assumptes de drets de l’interessat. No s’interpretarà com a consentiment el tractament de les seves dades personals més enllà del que sigui necessari per al tractament de la seva sol·licitud. Aquesta sol·licitud ha d’indicar clarament i especificar quin dret desitja exercir i les raons de la mateixa si es requereix. També ha d’estar datat i signat, i acompanyat d’una còpia escanejada digitalment del seu DNI vàlid que acrediti la seva identitat.

CONNECT PROJECT l’informarà ràpidament d’haver rebut aquesta sol·licitud. Si la sol·licitud resulta vàlida, CONNECT PROJECT ho notificarà el més aviat possible i com a màxim trenta (30) dies després d’haver rebut la sollicitud.

Si té alguna queixa sobre el tractament de les seves dades personals per Globaz, S.A. sempre pot posar-se en contacte amb CONNECT PROJECT a través de l’adreça de correu electrònic esmentada en el primer paràgraf d’aquesta clàusula. Si no esteu satisfet amb la resposta de CONNECT PROJECT, podeu presentar una reclamació davant l’autoritat competent de protecció de dades, és a dir, l’autoritat de protecció de dades del país on residiu o l’autoritat portuguesa de protecció de dades (Comissão Nacional de Proteção de Dados). Per obtenir més informació, visiteu https://www.cnpd.pt/index.asp.

Definicions de cookies

Connect pot utilitzar cookies per memoritzar les dades que utilitza a l'iniciar sessió a la pàgina web de Connect, recopilar estadístiques per optimitzar la funcionalitat de la pàgina web i realitzar campanyes de màrqueting basades en els seus interessos.

Li permeten navegar per la pàgina web i utilitzar les seves aplicacions, així com accedir a àrees segures del lloc web. Sense aquestes galetes, els serveis que ha sol·licitat no es poden proporcionar.
Aquestes galetes són necessàries per permetre la funcionalitat principal de la pàgina web i s'activen automàticament quan ingressa a aquesta pàgina web. Emmagatzemen les preferències de l'usuari per l'ús de la pàgina, de manera que no cal tornar a configurar la pàgina cada vegada que la visita.
Aquestes galetes dirigeixen la publicitat segons els interessos de cada usuari per dirigir campanyes publicitàries, tenint en compte els gustos dels usuaris, i també limiten el nombre de vegades que veu l'anunci, ajudant a mesurar l'efectivitat de la publicitat i l'èxit de l'organització de la pàgina.

Galetes necessàries Li permeten navegar per la pàgina web i utilitzar les seves aplicacions, així com accedir a àrees segures del lloc web. Sense aquestes galetes, els serveis que ha sol·licitat no es poden proporcionar.

Cookies funcionals Aquestes galetes són necessàries per permetre la funcionalitat principal de la pàgina web i s'activen automàticament quan ingressa a aquesta pàgina web. Emmagatzemen les preferències de l'usuari per l'ús de la pàgina, de manera que no cal tornar a configurar la pàgina cada vegada que la visita.

Cookies publicitàries Aquestes galetes dirigeixen la publicitat segons els interessos de cada usuari per dirigir campanyes publicitàries, tenint en compte els gustos dels usuaris, i també limiten el nombre de vegades que veu l'anunci, ajudant a mesurar l'efectivitat de la publicitat i l'èxit de l'organització de la pàgina.