News . Events Activem-nos per la salut mental

  • Comparteix això

Etapa Care: L’alumnat va fer les activitats introductòries sobre salut mental. En total van participar 75 alumnes. 

Etapa Know: Durant la recerca participativa en la qual van detectar les seves necessitats i van dissenyar un pla d’acció amb diverses activitats. Van posar en pràctica els coneixements sobre salut mental i els van ampliar.

Etapa Do: Les activitats van quedar dissenyades per realitzar-les el següent curs, ens va mancar temps per fer aquesta etapa.

Resultats relacionats amb l’enfocament de l’Open Schooling: Sens dubte, la recerca participativa els ha permès treballar competències i sabers inclosos en el currículum de 3r d’ESO, però també d’altres que no hi estan directament especificades.

Suport a la implementació dels recursos educatius per part de: el departament i el Living Lab d’IrsiCaixa

Resultats dels estudiants: L’alumnat va poder integrar certs coneixements i competències. Tot i així, si haguéssim donat més temps per a realitzar la recerca participativa, els resultats haguessin sigut més satisfactoris. Els alumnes van participar activament en les dinàmiques que se’ls proposaven.

News . Events Al CFGM de Farmàcia promovem la nostra salut mental

  • Comparteix això

Etapa Care: L’alumnat del CFGM de Farmàcia va fer un anàlisi sobre la salut i les seves tres branques i estava molt interessat en treballar la promoció de la seva salut mental durant la seva estada al centre educatiu. En total van participar 38 alumnes en dos grups (matí i tarda). 

Etapa Know: Durant la recerca participativa en la qual van detectar les seves necessitats i van dissenyar un pla d’acció, l’alumnat va utilitzar coneixements sobre salut mental i hàbits. També van posar en pràctica competències com la planificació i organització, la recerca d’informació, l’autoaprenentatge i la utilització de coneixements. 

Estapa Do: L’alumnat va dissenyar i executar un pla d’acció de promoció de la salut mental que incloia 4 activitats. L’alumnat va ser qui va dinamitzar les sessions a l’aula.

Resultats relacionats amb l’enfocament de l’Open Schooling: Sens dubte, la recerca participativa els ha permès per una banda treballar les competències professionals, personals i socials contemplades al currículum del CFGM Farmàcia i Parafarmàcia i més, els ha ofert la possibilitat de potenciar les capacitats clau transversals de la futura professió dels alumnes com són l’autonomia, l’organització del treball, la responsabilitat i el treball en equip. Segurament, el fet d’incloure actors socials en aquesta recerca pot afavorir encara més el treball i assoliment d’aquestes competències i sabers.

Suport a la implementació dels recursos educatius per part de: el cap de departament

Resultats dels estudiants: Els alumnes van rebre molt positivament la proposta i es van sentir interpel·lats per a participar. Considerem que ha estat una bona excusa per donar visibilitat a la importància que tenen els problemes de salut mental en els joves. I alhora treballar la metodologia científica durant tot el procés que ens ha permès potenciar certes competències de l’alumnat.

News . Events Escola oberta per a la promoció de la salut mental

  • Comparteix això

Tenir cura de la salut mental dels joves és una necessitat. L’escola és una part fonamental de les seves vides, per la qual cosa podríem promoure el seu benestar emocional. Enguany, hem implementat Healthy Minds, un projecte Open Schooling en el marc del projecte europeu CONNECT, que té com a objectiu promoure la salut mental de l’alumnat a través d’un procés de recerca participatiu. Un altre objectiu és conscienciar que la ciència i el mètode científic poden ser útils per resoldre els reptes als quals ens enfrontem com a societat i abandonar la idea de “no m’agrada la ciència” que sovint sentim a les aules.

A l’Institut Caterina Albert de Barcelona hem implementat Ments Sanes amb un grup d’alumnes de primer de batxillerat en el context de l’assignatura de Reptes Científics. Durant 2 sessions, hem realitzat una anàlisi de les necessitats dels membres del grup en matèria de salut mental i les hem prioritzat a través d’un procés de consulta. Hem dissenyat i implementat un pla d’acció basat en diverses activitats que donen resposta a les necessitats prioritzades, i hem avaluat el procés i els aprenentatges adquirits en relació amb la salut mental i tot allò relacionat amb la metodologia de recerca participativa. Durant el procés, havíem previst implicar les famílies, però motivar-les a participar ha estat una tasca difícil.

Els resultats de la implantació de Ments Sanes a la nostra escola es troben encara en una fase molt inicial, tot i que reflecteixen una major conscienciació entre l’alumnat sobre la importància de promoure la salut mental. Han començat a integrar la recerca participativa com un procés de resolució de problemes que els afecten en col·laboració amb altres grups d’interès, i han dissenyat un pla d’acció per a la promoció de la salut mental. Les activitats que s’han dut a terme són poques, i avaluarem com implementar-lo encara més el proper curs escolar implicant més agents implicats i incorporant-lo al Projecte Educatiu de centre.

 

News . Events Recerca participativa per a la promoció de la salut mental

  • Comparteix això

El Departament d’Orientació del CDP Juan XXIII Chana de Granada ha posat en marxa un projecte educatiu denominat “Sana Ment”, dins del seu Pla d’Acció Tutorial, que implica una investigació participativa amb enfocament Open Schooling, on els propis alumnes es converteixen en agents actius en la promoció de la salut mental. La implementació s’ha dut a terme en el marc del projecte europeu CONNECT.

Hem realitzat aquest projecte amb 6 grups classe de 1r i 3r d’ESO (180 alumnes i les seves famílies). Cada grup ha treballat a través de les sessions dissenyades per Ments sanes, i hem implementat un pla d’acció amb diverses activitats en funció de les necessitats de salut mental identificades.
En primer lloc, vam aprofundir en el concepte de salut analitzant la definició proposada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). A través d’això, vam descobrir que hi ha diferents tipus de salut, no només física sinó també social i mental. Vam analitzar què tenien en comú i vam trobar que benestar emocional era el terme comú. En aquest punt, els estudiants van identificar factors de risc i protectors per a la salut mental, a partir dels quals van prioritzar els que consideraven més importants per dissenyar i implementar un pla d’acció. Els alumnes van proposar crear un “Kit emocional” com a solució. Han suggerit un conjunt d’eines per protegir-se en situacions de risc i promoure el benestar emocional. Finalment, van reflexionar sobre el procés d’aprenentatge i l’impacte en la promoció de la salut mental. Durant tot el procés s’ha implicat el professorat i les famílies, permetent el disseny col·laboratiu de solucions.

Entre els resultats i l’impacte de Sana Ment en la nostra comunitat educativa, podem destacar una major conscienciació entre l’alumnat de la necessitat de centrar-se en la salut mental i de la seua capacitat per a contribuir a resoldre un problema que els afecta a través d’una investigació participativa. També s’ha promogut l’autoorganització de l’alumnat, i hi ha hagut un major compromís per part de la institució escolar per millorar la promoció de la salut mental. L’escola començarà a treballar en la creació d’un espai físic que promogui el benestar emocional, que s’anomenarà “Aula emocional”. A més, el Departament d’Orientació dissenyarà activitats interdisciplinàries per promoure el benestar de l’alumnat en col·laboració amb el programa “Hàbits i estils de vida saludables” ja assignats al centre.

News . Events Millorar la salut mental als centres educatius

  • Comparteix això

Etapa Care: Els estudiants estaven  interessats i preocupats per tot el que envolta la salut mental, que és un problema de la vida real.  La pregunta què vam fer per atreure els interessos dels estudiants va ser: Què és per a vosaltres la Salut Mental? Creieu que es pot curar?.  Els estudiants que van participar en les activitats van ser 52 alumnes de 4t de primària, de 9 i 10 anys.

Etapa Know: L’alumnat va utilitzar coneixements  sobre valors i ètica,  de medi, dels sentits i aplicació de part del mètode científic.  Les habilitats que van posar en pràctica els estudiants van ser elaborar preguntes, analitzar dades, discutir afirmacions i evidències, prendre i escriure  conclusions.  

Estapa Do: Al final, els alumnes van realitzar un mural amb totes les preguntes i respostes de la recerca sobre la salut mental, amb propostes de millora i finalment van elaborar una presentació en format digital  per preparar la participació al congrés sentinella realitzat a l’auditori del Cosmocaixa de Barcelona. Van completar les activitats en grup amb el suport de membres de la comunitat.

Resultats relacionats amb l’enfocament de l’Open Schooling: L’activitat no s’ajustava al pla d’estudis.  Va ser desafiant i  innovador.  L’Open Schooling pot ser útil per a altres professors perquè pot canviar la visió de l’alumnat en relació als problemes mentals i de com ajudar a les persones que ho pateixen.

Suport a la implementació dels recursos educatius per part de: [x] equip directiu  [  ] xarxa d’escoles  [  ] govern local  [x] Altres: Living Lab d’IrsiCaixa

 

Resultats dels estudiants: L’alumnat va conèixer conceptes sobre la salut mental i que aquestes malalties les pot patir tothom i a qualsevol edat. Com a exemple, un estudiant va esmentar “Que quan parla amb el seu psiquiatra es troba molt millor” Amb aquests paraules que va compartir,  estava normalitzant el fet d’anar al psiquiatra i la feina que fan aquestes especialistes.

La implementació de les activitats ha contribuït a augmentar: [  ] el compromís de les famílies amb la ciència,  [x] la participació de les noies en ciència,  [  ] la consciència de l’alumnat sobre les carrees científiques.

News . Events Science Action sobre Salut: prevenció de la Covid-19 a l’escola amb el suport d’una recerca participativa

  • Comparteix això

CARE: El tema socio-científic va ser com millorar la prevenció de la Covid-19 a l’escola. Els professionals que van donar suport van ser la comunitat científica del projecte “Escoles Sentinella”: comunicadors científics, biòlegs, epidemiòlegs, pediatres entre d’altres. La  facilitació de la recerca participativa va ser a càrrec del Living Lab de Salut d’Irsicaixa. A partir d’una carta d’invitació al projecte i amb algunes exploracions de coneixements previs, els alumnes es van comprometre plenament amb el projecte.  

KNOW: Les activitats es van implementar a partir de les sessions de tutoria. La competència del debat i també el tema d’educació ciutadana (contingut en valors socials) van ser els aspectes més treballats utilitzant aquest recurs educatiu de CONNECT. Tot i que no vam aprofundir en qüestions biològiques, els alumnes també van aprendre molt sobre com es propaga el coronavirus i per què necessitem aquestes mesures de prevenció per protegir tothom de la transmissió.  

DO: Els estudiants van desenvolupar habilitats de comunicació ja que van crear, dissenyar i editar un vídeo, ja que van triar difondre els seus resultats a través d’un vídeo. Els estudiants també van desenvolupar habilitats d’investigació, habilitats de participació i metodologies transdisciplinàries. Les activitats van incloure el treball en equip, l’aprenentatge col·laboratiu dins de la classe i amb altres actors interessats i es van adonar que la ciència és útil per resoldre reptes de la vida real.  

Resultats sobre l’Open Schooling: L’activitat que van fer es va adaptar al pla d’estudis d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i es va implementar a les sessions de tutoria. 

Resultats per a l’alumnat: Els estudiants tenen més confiança en debatre i presentar les seves pròpies opinions al grup. L’activitat ha donat lloc a una major consciència sobre la prevenció de la Covid-19 i com les mesures per aconseguir-ho es poden millorar mitjançant un procés de recerca participatiu.  

News . Events Science Action en Salut: prevenció de la Covid-19 a l’escola a través de la recerca participativa.

  • Comparteix això

CARE: El tema sociocientífic era com millorar la prevenció de la Covid-19 a l’escola. Els professionals que van donar suport van ser la comunitat científica del projecte “Escoles Sentinella”, especialment les investigadores del Living Lab d’IrsiCaixa que van ser les coordinadores de la recerca participativa. La comunitat científica va enviar una carta per convidar els estudiants a participar com a co-investigadors a través de les activitats proposades. 

SABER: La implementació d’aquesta activitat va donar als estudiants l’oportunitat d’adquirir coneixements de diferents àrees (social, tecnologia, medi ambient, economia, política), però el més important, sobre un tema per al qual estaven motivats. La possibilitat de fer una anàlisi tan profunda sobre el model de prevenció de la COVID-19 els resultava molt reveladora i sentir que estaven sent part de la millora del mateix era molt potent. 

DO: Els estudiants van desenvolupar habilitats d’indagació, habilitats de comunicació, habilitats de participació i metodologies transdisciplinàries. Les activitats van incloure treball en equip, aprenentatge col·laboratiu dins de l’aula i amb actors interessats i els alumnes van ser més conscients que la ciència és útil per resoldre desafiaments de la vida real. En el nostre cas, totes aquestes habilitats van ajudar en la comunicació de la seva investigació a la comunitat científica i als responsables polítics en el congrés final. 

Sobre l’Open Schooling: L’activitat que van realitzar es va adaptar al currículum i es va implementar en l’assignatura Ciències per al Món Contemporani en 1r de Batxillerat. En aquesta assignatura treballen el concepte de ciència i pseudociència i la importància de treballar amb el mètode científic. La majoria de les habilitats i actituds abordades en aquesta activitat es descriuen en el currículum, però lluny d’això, com va dir un mestre, aquesta és una necessitat per a la comunitat educativa. 

Resultats per a l’alumnat: El debat que es va generar durant la implementació de la investigació participativa ha portat a una major consciència de la prevenció de la Covid-19 i com les mesures per aconseguir-ho es poden millorar mitjançant un procés de recerca participativa. 

Definicions de cookies

Connect pot utilitzar cookies per memoritzar les dades que utilitza a l'iniciar sessió a la pàgina web de Connect, recopilar estadístiques per optimitzar la funcionalitat de la pàgina web i realitzar campanyes de màrqueting basades en els seus interessos.

Li permeten navegar per la pàgina web i utilitzar les seves aplicacions, així com accedir a àrees segures del lloc web. Sense aquestes galetes, els serveis que ha sol·licitat no es poden proporcionar.
Aquestes galetes són necessàries per permetre la funcionalitat principal de la pàgina web i s'activen automàticament quan ingressa a aquesta pàgina web. Emmagatzemen les preferències de l'usuari per l'ús de la pàgina, de manera que no cal tornar a configurar la pàgina cada vegada que la visita.
Aquestes galetes dirigeixen la publicitat segons els interessos de cada usuari per dirigir campanyes publicitàries, tenint en compte els gustos dels usuaris, i també limiten el nombre de vegades que veu l'anunci, ajudant a mesurar l'efectivitat de la publicitat i l'èxit de l'organització de la pàgina.

Galetes necessàries Li permeten navegar per la pàgina web i utilitzar les seves aplicacions, així com accedir a àrees segures del lloc web. Sense aquestes galetes, els serveis que ha sol·licitat no es poden proporcionar.

Cookies funcionals Aquestes galetes són necessàries per permetre la funcionalitat principal de la pàgina web i s'activen automàticament quan ingressa a aquesta pàgina web. Emmagatzemen les preferències de l'usuari per l'ús de la pàgina, de manera que no cal tornar a configurar la pàgina cada vegada que la visita.

Cookies publicitàries Aquestes galetes dirigeixen la publicitat segons els interessos de cada usuari per dirigir campanyes publicitàries, tenint en compte els gustos dels usuaris, i també limiten el nombre de vegades que veu l'anunci, ajudant a mesurar l'efectivitat de la publicitat i l'èxit de l'organització de la pàgina.